Liên hệ

Gửi thông tin:

Thông tin liên hệ:

38 Ngọc Hồi, Thanh Khê Tây, Liên Chiểu, Đà Nẵng

Điều hành xe: 0914.222.029
Phòng Kế toán: 0905.222.109

Mon – Fri: 09:00AM – 09:00PM
Saturday: 09:00AM – 07:00PM
Sunday: Closed

Google map:

There is no selected car class in current office. Please choose another Class!